โซนเนินเขา

For Booking Call us @: 084-945-9161

บ้านชมดาว 3

บ้านชมดาว 3

หลังละ 20,000 บาท พัก 25 คน รวมอาหารเช้า

บ้านแมจิค

บ้านแมจิค

หลังละ 10,000 บาท พัก 12 คน รวมอาหารเช้า

บ้านเรือนไทย 7-8 (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)

บ้านเรือนไทย 7-8 (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)

หลังละ 2,500 บาท พัก 3 คน รวมอาหารเช้า

Rich in heritage. Best in comfort

With the everlasting beauty that stood for many years comes a fine
resort to serve its name