โซนกิจกรรม

For Booking Call us @: 084-945-9161

บ้านชมวิว 1-3

บ้านชมวิว 1-3

หลังละ 4,500 บาท พัก 5 คน รวมอาหารเช้า

บ้านริมฝาย

บ้านริมฝาย

หลังละ 6,000 บาท พัก 8 คน รวมอาหารเช้า

บ้านแมจิควิลล่า

บ้านแมจิควิลล่า

หลังละ 10,000 บาท พัก 12 คน รวมอาหารเช้า

เต็นท์

เต็นท์

500 - 1,800 บาท รวมอาหารเช้า