บ้าน ณ เขาใหญ่ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน ครอบครัวขนาดเล็กจนถึงตระกูลใหญ่ ให้จัดที่พักและอาหารสำหรับงานเลี้ยงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือระหว่างญาติพี่น้อง ตั้งแต่กิจกรรมประจำปีของบริษัท งานแซยิด และงานเลี้ยงปีใหม่แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว


บ้าน ณ เขาใหญ่ยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจ

หากหน่วยงาน บริษัท หรือครอบครัวของท่านต้องการจัดงานเลี้ยงแบบส่วนตัว กรุณาติดต่อ 085-914-4546, 084-945-9161 โดยตรง

 
  งานเลี้ยงประจำปีบริษัทเอกชน      
   
  งานปีใหม่่      
   
  Team building กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี      
   
  รวมภาพประทับใจ      
 
  กิจกรรม Walk rally